Warmtevisie Minister Kamp

AD kop warmtevisie

 Het kabinet gaat de komende jaren stimuleren dat huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte en restwarmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.

Meer

Nieuws

 • Oproep Warmtestad voorbereiding aanbesteding warmtenet geothermie

  WarmteStad is vergevorderd in de plannen voor Warmtenet Noordwest met diepe geothermie in Groningen en is op dit moment bezig met de voorbereiding van een aanbestedingsprocedure van de werkzaamheden. Binnen enkele weken moet duidelijk worden hoe de vraag aan de markt precies zal luiden. Om te borgen dat de uitvraag aan de markt in dit innovatieve project juist is, wordt op 1 september 2015 een kick-off georganiseerd

 • Ecorys onderzoekt marktmodellen warmtesector

  Het Ministerie van Economische Zaken heeft aan bureau Ecorys opdracht gegeven om onderzoek te doen naar marktmodellen die de warmtesector kunnen ondersteunen om de gewenste groei van warmtenetten te realiseren. De opdracht past in het kader van het Programma Warmte.

Meer nieuws

Agenda

 • De Rode Olifant, Den Haag,

  Jaarbijeenkomst Warmtenetwerk

  De jaarbijeenkomst staat dit keer in het teken van het programma warmte van het Ministerie van economische Zaken. ...

 • RVO, Den Haag,

  Expertmeeting simulatiemodel warmtelevering gebouw

  Expertmeeting over het rekenmodel voor warmteprojecten dat in het kader van de warmtevisie van het ministerie van EZ wordt ontwikkeld door een werkgroep. ...

Meer komende evenementen

Warmteplannen verplicht!

Uiterlijk 31 december 2015 moeten de lidstaten van de EU een uitgebreide beoordeling gereed hebben van het potentieel voor warmtekrachtkoppeling en stadsverwarming en -koeling. Deze eis staat in de nieuwe EED (Energy Efficiency Directive) die door het Europees Parlement is aangenomen.

Op basis van de EED kunnen lidstaten niet alleen aan centrales eisen stellen voor het nuttig gebruiken van restwarmte, maar ook aan de industrie bij nieuwbouw en renovatie. Verder moeten de lidstaten met hun eigen gebouwen een voorbeeld geven bij het realiseren van energiebesparende maatregelen. Ook aansluiting op een warmte- en/of koudenet valt hier onder.

LinkedIn-groep

Beleid dat warmte uitstraalt

1268247718WN MANIFEST 2020 DEF 1

Verduurzaming van de warmtesector met 20 procent is mogelijk in 2020. Het manifest van de Stichting Warmtenetwerk, dat u hier gratis kunt downloaden, legt uit hoe.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond warmtenetten? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief. Deze verschijnt minimaal eenmaal per maand en kent extra edities rond congressen en/of belangrijk beleidsnieuws.

Inschrijven

DHC+

DHCplus logo

Warmtenetwerk is lid van het Europese technologieplatform voor warmte- en koudenetten DHC+ in Brussel.