Logo Stichting Warmtenetwerk

Nieuwsbrief Warmtenetwerk April 2012

15 - 04 - 2012

Nieuwsbrief Warmtenetwerk April 2012

Met deze maand onder meer: Warmtenetwerk sluit zich aan bij het Europese technologieplatform DHC+, gemeente Nijmegen meldt zich als nieuw lid Warmtenetwerk (foto) en onthult plannen warmtenet voor 14.000 woningen, warmterotondeproject krijgt subsidie. Ook kunnen we weer nieuwe leden verwelkomen uit zowel Nederland als Vlaanderen: stad Antwerpen, Eandis, Twynstra & Gudde, Ecompany en Ivago.

Meewerken aan Europese visie

Het bestuur van Warmtenetwerk heeft op 30 maart besloten om lid te worden van het Europees technologieplatform DHC+. Dit platform is vanuit Euroheat & Power in Brussel opgezet om een toekomstvisie en een researchagenda voor warmte- en koudedistributie te ontwikkelen. Deze activiteiten zijn van belang voor een juiste positionering van warmte en koude in het Europees energiebeleid.

Nijmegen gaat voor warmtenet

Op 20 maart heeft de gemeenteraad van Nijmegen besloten tot de ontwikkeling van een warmtenet voor ongeveer 14.000 woningen in de wijken Waalsprong en Waalfront. De partners van de gemeente zijn afvalverwerker ARN, provincie Gelderland, energiebedrijf Nuon en netwerkbedrijf Alliander. Nuon heeft al een warmtenet in de Waalsprong voor 3.000 woningen. Alliander wil het primaire warmtenet aanleggen en ARN wil met haar afvalenergiecentrale duurzame warmte leveren.

Warmtenetwerkvoorzitter Gijs de Man op New Energy TV.

Warmtenetwerkvoorzitter op New Energy TV

De voorzitter van Stichting Warmtenetwerk, Gijs de Man, is geïnterviewd door New Energy TV over de ontwikkelingen op het gebied van warmtenetten in Nederland en Vlaanderen. Het interview is te zien op de website van New Energy TV, een internetzender die de verduurzaming van de Nederlandse energie in beeld wil brengen.

Subsidie voor Flexiheat

Het energie-innovatiecentrum RenQi heeft een toezegging voor steun gekregen voor haar project Flexiheat. Daarmee kan dit project voor ontwikkeling van intelligente warmterotondes van start gaan. De parners in RenQi zijn Hanzehogeschool, TNO en KEMA. Warmtenetwerk heeft een steunbetuiging ingediend bij de aanvraag voor Flexiheat. Het project is vorig jaar gepresenteerd door Wim van Gemert van RenQi op het congres Duurzame Warmte van TVVL en Warmtenetwerk op 15 november in Groningen.

Passenger Terminal Amsterdam.

10 mei: Innovatiemiddag WKO

De vereniging voor bodemenergie NVOE en Warmtenetwerk houden op 10 mei een innovatiemiddag over nieuwe concepten bij de opslag van warmte en koude in de bodem (WKO). Er staan presentaties op het programma over het gebruik van rioolwarmte (Riothermie) voor regeneratie van bronnen, praktijkervaringen met opslag op hogere temperatuur op 300 m diepte, de combinatie decentrale waterzuivering met biogaswinning en WKO voor een woonwijk in Sneek. Tot slot is er een presentatie over de optie om WKO uit te voeren met door stadswarmte aangedreven warmtepompen in plaats van elektriciteit.

De bijeenkomst heeft plaats in de Passenger Terminal Amsterdam, een passende locatie met warmte- en koudenet voor terminal, kantoren en hotel en innovatieve koudewinning uit IJwater.

Aanleg warmtenet Green Well

Onze deelnemer VB Projects heeft de opdracht gekregen om een warmtenet aan te leggen dat vijf glastuinbouwbedrijven zal verbinden met de 2.800 m diepe geothermiebronnen van Green Well Westland. Het bureau voor bodemonderzoek T&A Survey verzorgde op 11 april een excursie naar de boring van Green Well in Honselersdijk.

Nieuwe leden

Stad Antwerpen

Antwerpen heeft ambitieuze plannen op het gebied van warmte. In het havengebied is 1.000 MW restwarmte beschikbaar.

Eandis

Het Vlaamse netwerkbedrijf Eandis heeft 2,5 miljoen aansluitingen op haar elektriciteitsnetten en 1,5 miljoen op aardgasnetten. Eandis heeft de ambitie om ook warmtenetten te verzorgen.

Twynstra & Gudde

Het onafhankelijke bureau Twynstra & Gudde is specialist in organisatiekunde, veranderkunde, samenwerking en projectmanagement.

Ecompany

Ecompany levert energie- en watermeters. Ecompany is voor Begië distributeur van Kamstrup.

Ivago

Ivago is de afvalverwerker van Gent en Destelbergen. Het bedrijf levert stoom aan het universitair ziekenhuis van Gent vanuit haar afvalenergiecentrale.

Gemeente Nijmegen

Samen met afvalverwerker ERN, provincie Gelderland, energiebedrijf Nuon en netwerkbedrijf Alliander wil Nijmegen een warmtenet realiseren voor 14.000 woningen in de wijken Waalsprong en Waalfront.

Agenda

 • 17-19 april
 • AGFW-dagen

  Vakbeurs EnergieEffizienz

  Congres van de Duitse warmtevereniging AGFW en vakbeurs voor decentrale energie.

  Erfurt (D)

 • 18 april
 • Geothermie Update 2012

  Organisatie T&A Survey

  Amsterdam

 • 26-27 april
 • Renewable District Heating & Cooling

  Congres van Euroheat met Europees platform RHC over duurzamec warmte en koude.

  Kopenhagen (Dk)

 • 3-4 mei
 • Cogen Europe Conference 2012

  Jaarbijeenkomst van de Europese organisatie voor warmtekrachtkoppeling.

  Brussel (B)

 • 10 mei
 • Innovatiemiddag WKO

  Gezamenlijk congres van NVOE en Warmtenetwerk over innovatieve concepten bij bodemenergie.

  Amsterdam

 • 30 mei
 • Studiedag Thermal Grid

  De Karel de Grote Hogeschool en de Katholieke Hogeschool Kempen organiseren een dag over warmtenetten met meerdere sprekers van MIROM, havenbedrijf Antwerpen, VITO en Warmtenetwerk.

  Kempen (B)

 • 4-6 juni
 • Studiereis Warmtenetwerk

  De reis is reeds volgeboekt.

  Dresden (D)

 • 10 oktober
 • Jaarbijeenkomst Warmtenetwerk 2012

  Den Bosch

  Boek Warmte in de Nederlanden

  Warmte in de Nederlanden Jaarlijks gooien we in Nederland aan restwarmte het equivalent van maar liefst 15 miljard m3 aardgas weg. Om die al beschikbare warmte of koude te benutten is infrastructuur nodig: warmte- en koudenetten. Wie daarbij nog de associatie heeft met de stadsverwarming in het voormalige Oostblok, zal met dit boek genezen worden. In deze herziene editie komt ook de situatie in Vlaanderen aan bod.

  Lees verder