Logo Stichting Warmtenetwerk

Aanbieding warmtepetitie aan Tweede Kamer

Aanbieding warmtepetitie aan Tweede Kamer

Op 2 november bood een delegatie van Warmtenetwerk een petitie in de vorm van het boek Warmte in Nederland aan de vaste kamercommissie voor economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) aan. De delegatie bestond uit Rob Kemmeren, Hans Buitenhuis, Kees den Blanken en Klaas de Jong van Stichting Warmtenetwerk en Wim Verhoog van uitgeverij Maurits Groen MGMC. Boris van der Ham (D66) nam het boek aan als voorzitter van de nog in oprichting verkerende kamercommissie.

Hieronder volgt de toespraak van Klaas de Jong, auteur van Warmte in Nederland; Warmte- en koudeprojecten in de praktijk:

"In het voorjaar kwam een delegatie van de Danish Board of District Heating op werkbezoek in ons land. De stichting Warmtenetwerk heeft toen samen met hen een congres over warmte gehouden. Het leek de Deense ambassade een goed idee om een kamerlid te vragen om een toespraak te houden op dit congres. Diens eerste spontane reactie was: 'stadsverwarming, dat is toch iets uit het communistisch tijdperk?' Die uitspraak was voor mij aanleiding om een boek te schrijven over de prachtige duurzame projecten die er al zijn in ons land en over de innovatiekracht van Nederlandse ondernemers uit de warmtesector. Wist u bijvoorbeeld dat een Nederlandse aannemer een hoofdrol heeft gespeeld bij de aanleg van een warmteringleiding om Wenen of dat een Nederlandse fabrikant van warmteleidingen onlangs een groot contract in China heeft gesloten?

Uiteraard staat in het boek ook de Europese context met Denemarken als lichtend voorbeeld. Bij de eerste energiecrisis was dit land evenals Japan voor haar energievoorziening voor 99 procent afhankelijk van import. Nu is het de enige netto exporteur van energie in de EU dankzij een sterk beleid op windenergie en warmte. Warmte weggooien is verboden in Denemarken en daardoor houden ze energie over voor export.

Voorzitter, ik vermoed dat u bij petitie-aanbiedingen vooral het verzoek krijgt om meer ambitie te tonen en meer geld beschikbaar te stellen. Warmtenetwerk komt nu met de vraag of we niet erg ambitieus zijn. In het regeerakkoord staat dat ons nieuwe kabinet niet meer 20 procent duurzame energie in 2020 wil, maar conform de afspraken met de EU 14 procent.

Dat lijkt heel wat makkelijker, maar vergis u niet. De EU rekent niet met primaire energie zoals we in het programma 'Schoon en zuinig gewend zijn. Om de 14 procent volgens de rekenregels van de EU te halen, moet er in de komende tien jaren een formidabele prestatie worden geleverd. Die zal zich vooral moeten concentreren op duurzame warmte. Het mooie is dat we in onze bodem gigantisch veel aardwarmte bezitten en dat we aan organisch afval en reststromen nu 200 PJ ongebruikt laten.

Voorzitter, het is de taak van de Tweede Kamer om er op toe te zien dat dit kabinet haar belofte nakomt. We kunnen meteen een goede start maken door in de regeling Stimulering Duurzame Energie 2011 (SDE 2011) het budget wat te verschuiven richting warmtekrachtkoppeling met biomassa. Het kan toch niet zo zijn dat een blinde loterij beslist of een aanvraag met een optimale warmtebenutting gehonoreerd wordt, of een aanvraag waarbij alleen elektriciteit wordt opgewekt en alle warmte wordt weggegooid. Toch is dat wat er in 2010 en 2009 is gebeurd.

Voorzitter, de aanleg van warmtenetten is een investering voor de lange termijn die ons op een kosteneffectieve manier veel minder afhankelijk maakt van fossiele energie. De rente is nu laag, dat is een mooie startpositie. Met betere regelgeving, bijvoorbeeld voor energielabels, en vergemakkelijking van de financiering moeten we de doelen voor 2020 op een economisch verantwoorde manier kunnen halen. Lees ons boek over warmte in Nederland door en laat u inspireren tot een warm beleid."

EO-radio over petitie Warmtenetwerk

Het radioprogramma 'Dit is de dag' wijdde een reportage aan de aanbieding van de petitie door stichting Warmtenetwerk. Daarvoor brachten de radiomakers een bezoek aan een van de praktijkvoorbeelden uit het boek Warmte in Nederland.

Beluister het fragment op www.eo.nl

Persfoto's

Aanbieding boek aan kamercommissie EL&I.

Auteur Klaas de Jong (links) biedt het boek Warmte in Nederland; Warmte- en koudeprojecten in de praktijk aan aan voorzitter Boris van der Ham (D66) en Diederik Samson (uiterst rechts) van de vaste kamercommissie voor economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). (download als hi-res jpg, 824 kb)

Aanbieding boek aan kamercommissie EL&I.

(download als hi-res jpg, 876 kb)

Aanbieding boek aan kamercommissie EL&I.

(download als hi-res jpg, 1,1 Mb)

Boek Warmte in de Nederlanden

Warmte in de Nederlanden Jaarlijks gooien we in Nederland aan restwarmte het equivalent van maar liefst 15 miljard m3 aardgas weg. Om die al beschikbare warmte of koude te benutten is infrastructuur nodig: warmte- en koudenetten. Wie daarbij nog de associatie heeft met de stadsverwarming in het voormalige Oostblok, zal met dit boek genezen worden. In deze herziene editie komt ook de situatie in Vlaanderen aan bod.

Lees verder