Logo Stichting Warmtenetwerk

Presentaties Koude uit Warmte

Presentaties Koude uit Warmte

Op 15 maart 2011 hield Stichting Warmtenetwerk het congres 'Koude uit Warmte' op de TU Delft over sorptietechniek. Die techniek maakt warmte- en koudenetten duurzamer door overtallige warmte om te zetten in koude. De workshop ging in op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ad- en absorptiekoeling én praktijkvoorbeelden uit Nederland en Denemarken.

Programma

 • 10.30-11.00 Ontvangst
 • 11.00 Opening door dagvoorzitter
 • Technische ontwikkelingen

 • 11.00-11.30 Ontwikkelingen bij absorptiekoelmachines en -warmtepompen (download als PDF, 1,3 Mb)
 • Carlos Infante Ferreira, TU Delft

 • 11.30-12.00 Adsorptiekoeling: ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden
 • Johannes Burger, Universiteit Twente en spin-offbedrijf COOLL

 • 12.00-12.30 Nederlandse innovatie: koelen met warmte voor individuele woningen (download als PDF, 1,6 Mb)
 • Henk de Beijer, RTB De Beijer te Duiven

  Praktijkvoorbeelden

 • 13.30-13.50 Absorptiewarmtepomp met WKO voor een kantoor (download als PDF, 1,3 Mb)
 • Bij de Watertoren Bussum is een absorptiewarmtepomp de slimme schakel tussen een warmte- en koudeopslag (WKO) en een WKK op biobrandstof.

  Ernest Israëls, Boom Delft

 • 13.50-14.10 Absorptiewarmtepomp met WKO in de glastuinbouw (download als PDF, 1 Mb)
 • De energiebesparende combinatie van een WKO, een WKK en een absorptiewarmtepomp wordt al bij enkele tuinders in het Westland toegepast.

  Ton Driessen, VB Projects te De Lier

 • 14.10-14.30 Koelen met restwarmte van de industrie (download als PDF, 348 kb)
 • De absorptiekoelmachines, met een vermogen van 2,5 MW, voor koudenet Mosae Forum werken op schoorsteenwarmte van papierfabriek Sappi. Ook drukkerij Em. De Jong in Baarle Nassau produceert koude met absorptiekoeling.

  Johan Seuren, Essent Local Energy Solutions

 • 14.30-15.00 Absorption heat pump and chiller combined with a geothermal well (download als PDF, 901 kb)
 • In het Deense Thisted hebben ze meerjarige ervaring met capaciteitsvergroting van diepe geothermie met een absorptiewarmtepomp van 5 MW. Sinds kort beschikken ze ook over een koudenet.

  Lars Toft Hansen, Thisted Varmeforsyning

 • 15:00-16.00 Gelegenheid tot netwerken
 • Boek Warmte in de Nederlanden

  Warmte in de Nederlanden Jaarlijks gooien we in Nederland aan restwarmte het equivalent van maar liefst 15 miljard m3 aardgas weg. Om die al beschikbare warmte of koude te benutten is infrastructuur nodig: warmte- en koudenetten. Wie daarbij nog de associatie heeft met de stadsverwarming in het voormalige Oostblok, zal met dit boek genezen worden. In deze herziene editie komt ook de situatie in Vlaanderen aan bod.

  Lees verder