Logo Stichting Warmtenetwerk

De gehele keten van energievoorziening

Teus van Eck

Teus van Eck heeft meer dan 30 jaar ervaring in de energiesector. Hij heeft zowel een technische (HTS Elektrotechniek) als een economische (bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam) achtergrond. Teus heeft ervaring met de gehele keten van energievoorziening: van brandstof, productie, transport en distributie, strategie, milieu en regulering tot en met de mogelijkheden bij de afnemers.

Vanaf 2001 heeft Teus zich vooral verdiept in de balans tussen milieu, economie en voorzieningszekerheid. Daarbij lag de aandacht vooral op de totale ketenbenadering. In 2007 heeft hij hierover een boek gepubliceerd met de titel A new balance for the energy sector, no longer a puppet in the hands of technology, public interests and market.

Momenteel is hij actief als onafhankelijk energie- en milieudeskundige en richt hij zich vooral op de grote mogelijkheden om warmte te besparen en te verduurzamen. Ook werkt hij aan zijn tweede boek: Verduurzaming van het energieverbruik van woningen.

Teus: "Ik wil graag de afstand tussen beleid en de werkvloer verkleinen, het kennisniveau verhogen, bruggen tussen partijen bouwen en de aandacht veel meer focussen op inhoud."

T: +31 (0)6 - 153 297 04
W: www.teusvaneck.nl

Contact

Naam:
E-mail
   
Onderwerp:
Vraag:
   
 

Of contacteer ons via:

Secretariaat F&B
Postbus 77
1200 AB Hilversum
T: 035 - 683 88 33

Boek Warmte in de Nederlanden

Warmte in de Nederlanden Jaarlijks gooien we in Nederland aan restwarmte het equivalent van maar liefst 15 miljard m3 aardgas weg. Om die al beschikbare warmte of koude te benutten is infrastructuur nodig: warmte- en koudenetten. Wie daarbij nog de associatie heeft met de stadsverwarming in het voormalige Oostblok, zal met dit boek genezen worden. In deze herziene editie komt ook de situatie in Vlaanderen aan bod.

Lees verder